-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲۶, یکشنبه

محفل منزوی ارگ در برابر ملاضعیف هم شکست خواهد خورد

خونتای ارگ ظاهراْ ضد طالب شده و زورش به ملاضعیف رسیده است. ضدیت کاملاْ کاذب و رسوا. آسیاب مذاکرات قطر هنوز هم چرخان است و در روز های آینده ازین نوع اقدامات پوچ را شاهد خواهیم بود. چند تن از شوقی های قدرت که چشم بسته دور غنی جمع آمده بودند، حالا راه می پالند تا متاع اخلاص خود را در یک « دایره حلال» یک مجمع دیگر بیاندازند. از بازگشت غنی به قدرت بیخی دندان خود را کنده اند.