-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۱۰, شنبه

حال مشورت ها بدین نقطه رسیده است که چه کسی حکومت عبوری پسا توافق با طالبان را تا موعد انتخابات سرپرستی کند. کرزی، استاد سیاف و دیگر رهبران لنگردار سیاسی درین مشورت ها دخیل اند. توافق منطقه ای به نظر می رسد که حاصل شده است.