-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲۹, چهارشنبه

امرالله صالح در موقعیت نشیبی قرار گرفته است

برای امرالله صالح علی الظاهر قابل پیش بینی نبود که تیم « دولت ساز» یک باره زیر سم دستورات واشنگتن استخوان کوب شود.

اما من درشگفتم که وی چطور با وجود آن که دهان اندازی های خطرناک غنی را به هر طرف می دید، هنوز امید بسته بود که کار دیگران تمام است و امریکا از همین مجمع نفاق بازهم حمایت خواهد کرد.

در جماعت مخالفان سیاسی ( البته منظور طالبان نیست، جنبش و تیم اتمر است) قراری که گزارش می شود، به امرالله صالح به چشم یک مدعی نگریسته می شود. حتی از داخل ارگ تبلیغ شده که غنی با عطا نور کاری نداشت اما وقتی امرالله دم دستش آمد، او را سر از نو تحریک کرد تا اول به حساب جنرال جرات و سپس یخن عطا نور را بگیرد.

 امرالله با کمنت های قبلی که منتشر کرده به نحوی سند داده است که چنین است. حمدالله خود را ویران کرد، حال چانس امرالله چه خواهد شد؟
ممکن است به جای حمدالله محب پیشنهاد شود، اما آیا طرف امریکایی که حالا با پاکستان خیلی نزدیک است و کارهای شان پیش رفته، موافقت می کنند یا خیر؟ دکترغنی از انتصاب اسدالله خالد هیچ سودی نبرداشت. ممکن است کار اسدالله هم به استعفا بکشد.