-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۸, پنجشنبه

رقابت سخت هند برای دسترسی به لیتیوم افغانستان

اشاره: یکی از دلایل نگرانی هند از روی کار آمدن طالبان در افغانستان

به گزارش فار تون اندیا، از زمان روی کار آمدن نارندرا مودی صدراعظم هند در سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۷ تخمیناْ ۱۲۰ کمپنی تولید تلفن موبایل در هندوستان تازه به فعالیت شروع کرده و طی همین مدت تولید موبایل از ۵۸ میلیون دستگاه به ۲۵۰ میلیون دستگاه افزایش یافته است. 
این رونق تولیدات موبایل در هند با افغانستان چه رابطه ای دارد؟ با فلز لیتیوم افغانستان! با باتری هایی که لیتیوم در آن استفاده شده و در تلفن های همراه نصب می شود. کدام کشور قادر به فراهم آوری بیشتر این فلز است؟

به نظر می رسد که افغانستان منبع بزرگ فلز لیتیوم و دیگر فلزات در آینده به شمار می رود. از همین رو از چندی به این سو حکومت های امریکا نسبت به این فلز هیجان زده شده اند. بعضی ارزیابی ها ارزش ذخایر معدنی افغانستان به یک تریلیون دالر تخمین زده اند. تصور می شود که بخش بزرگ ذخایر معدنی افغانستان در مناطقی است که طالبان برآن کنترول دارند. از همین جاست که چین و هند متوجه افغانستان اند. موجودیت این مواد معدنی در افغانستان اکنون یک مساله پیچیده است و در صورت خروج امریکا از افغانستان برای هندی ها چشم انداز دسترسی به ذخایر بزرگ در تحت قلمرو طالبان تحت کنترول پاکستان نا امید کننده معلوم می شود.