-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۵, دوشنبه

کشورهای منطقه مخالف امارت اسلامی طالبان می باشند

نتیجه مذاکرات محمد عمرداودزی با سران سه کشور شامل در قضیه افغانستان

محمدعمر داوودزی، رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح، در کابل به خبرنگاران گفت که مقام‌های ایرانی به وضوح از مشارکت طالبان در قدرت سخن می‌گفتند.
 داوودزی که نماینده رئیس‌جمهوری افغانستان در امور منطقه‌ای برای اجماع صلح نیز است، همچنین گفت در سفری که به پاکستان، چین و ایران داشته، همه این کشورها توافق داشته‌اند که قانون اساسی افغانستان و نظامی که براساس این قانون بنا شده، "بزرگترین دستاورد افغانستان در ۱۸ سال گذشته است و باید حفظ شود".
آقای داوودزی گفت که اصرار هرسه کشور این بود که نباید از دایره قانون اساسی افغانستان خارج شد. به گفته او، این اظهارات به این معنی است که در افغانستان باید رهبری نظام به دست یک حکومت مشروع باشد و مشروعیت آن با برگزاری انتخابات ادامه یابد.