-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۱۷, جمعه

كرزى درارتباط حمله موشکی بر مراسم یادبود از استاد مزاری گفت: 
حادثه امروز را عناصر ضد صلح، اتحاد و اتفاق در كشور انجام دادند. 
این قولی است آشفته و قصداً نامعلوم.
منظور کرزی غنی و امرالله تنها نیست، رهبران مجاهدین هم درهمین لست شامل اند. مسلم است که امریکا و پاکستان نیست؛ زیرا مذاکرات جاری بین طالب و امریکا به نفع پاکستان و امریکا است. پس چه کسی غیر از غنی و مجاهدین مخالف صلح اند؟ شاید یک بخش مجاهدین به باور کرزی با صلح مخالفت کنند؛ اما این یک فکر غلط است. چون هیچ یک از رهبران مجاهدین جرأت نکرده اند بگویند که مخالف صلحی اند که خلیلزاد مسبب آن است.