-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۳, شنبه

این که طالبان خواستار آن است که روسیه در توافق بین طالب- امریکا به حیث ضامن امضاء کند، معلوم است که نازی های اسلامی اهداف نا مطلوب و بسیار ویرانگری را در زیر پوشش مذاکرات صلح دنبال می کنند. هدف شان این است که روسیه حامی و پشتوانه جنبش ضد طالب است و هر زمانی باشد، آنان را به سرکوب طالب مجهز کردنی است. بین طالب و ضد طالب کمترین شباهت و همگرایی واقعی وجود ندارد؛ مگر  این که در مغز آن هیولا های آدمکش تغییراتی آمده باشد که بتواند پیمان صلح را ضمانت کند.