-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۴, یکشنبه

عزم الدین میرزایی رئیس شورای ولایتی پنجشیر پوره مطلع است که قطعات گزینشی نیروهای امنیتی که در پنجشیر شبخون زدند، با حمایت کامل  ندیم خاص دکترغنی، دکترعبدالله و انجنیر کمال به آن جا رفته بودند.
فقط تمام هم و غم خود را در جهت مقابله با تحریکات احتمالی آینده به کار اندازد. انجنیر کمال خودش را نماینده سلطان جابر کابل می داند و به هیچ چیز دیگری عقیده ندارد! کمال ها گناه شان نیست. آن ها ریشه در پشاور دارند. عزم الدین خان نیاز دارد که یک تشکیلات کارفهم، جوان و مقاومتی را تدارک کند. دست اندازی بر حیاط خلوت پنجشیر ادامه خواهد یافت.