-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۱۷, جمعه

به گزارش دی هیل، یک فرمانده ارشد منطقه ای امریکا گفته است که وضعیت سیاسی در افغانستان برای خروج نظامیان امریکا ازین کشور مساعد نیست. جنرال جوزف ووتل به کمیته خدمات مسلح مجلس سنا گفت: در حالی که ما سرگرم ایجاد آشتی در افغانستان هستیم، شرایط سیاسی ایجاب چنین کاری را نمی کند.