-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲۱, سه‌شنبه

جای سمیع حامد در حلقۀ خونتای ارگ نیست

دکترسمیع حامد جایش در لانه عقرب ها نیست. او نیازی هم به فریفته شدن برای حضور درمحفل شقی ترین چهره های ضد ملی در محفل ارگ ندارد. ارگ در واقع هیچ نیازی به « نو آوری» وی ندارد. بهترین تصمیم و کوتاه ترین راه برای برون رفت ازین مخمصه سازمان داده شده علیه سمیع حامد، این است که حامد یکی و پخته ازین قلاب زهری که خونتای ارگ به سویش پرتاب کرده، خودش را رد کند. البته خود دکتر حامد بهتر از ما می داند چی کند.