-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲۸, سه‌شنبه

این صرفا یک سوال اخلاقی است

مجیب «مهرداد»
طالبان رییس جمهور را puppet خطاب می کنند و دلیل عدم مذاکرات شان را نیز با حکومت کابل همین وجه حکومت کابل می گویند، اما واضحا با طالبان مذاکرات جریان دارد، مشاور شورای امنیت در سفر اخیرش به امریکا گفته است که خلیلزاد می خواهد با دور زدن حکومت در نقش یک viceroy که یکی از ترم های دوران استعمار است سرنوشت افغانستان را به دست گیرد و این حرف چنان خشم مقامات امریکایی را بر می انگیزد که مقامات امریکایی خواهان قطع تمام روابط واشنگتن و سفارت امریکا در کابل با مشاور شورای امنیت و حتا خواهان سبکدوشی او از حکومت می شوند.
 سوال من این است که چه تفاوتی میان دو ترم “دست نشانده” و “وایسرای” وجود دارد که به کاربرنده یکی را تا سرحد عزل از وظیفه زیر فشار قرار می دهند و با دیگری(طالبان)که کلمه شرم آورتری را به کار می برند و متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت اند سرگرم مذاکره اند؟ 
این صرفا یک سوال اخلاقی است.