-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۹, جمعه

چرا عربستان از واگذاری بلندی های جولان ترسید؟

حاتم بخشی بلندی های جولان در سوریه از سوی ترمپ به اسرائیل، ناگهان عربستان را از حالت خلسه بیرون آورده و علیه امریکا اعتراض کرده است. ازین قرار، یک نقطه مشترک بین ایران و عربستان متبارز شد. دلیل ترس عربستان درین است که اگر همین گونه ادعا های ارضی اسرائیل ادامه یابد و غصب سرزمین های اعراب صبغه قانونی به خود بگیرد؛ سرانجام روزی فرا می رسد که اسرائیل به شهرهای مکه و مدینه دعوای سرزمینی به راه می اندازد. مکه و مدینه جایگاه و بنیاد یهودان قدیم بود که با ظهور اسلام ریشه کن شده و هست و بود شان به تصرف در آمد و به هر طرف فراری شدند. آن ها اکنون به براصل خویش وصل می شوند. بخش کلیدی جنگ های پیامبر با یهودان در قلمروی صورت گرفته که امروز نامش عربستان است؛ اما اسرائیل از روی مستندات تاریخ، آهسته آهسته به اعادۀ سرزمین های یهودان در حرکت است.