-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۳, شنبه

خطاب به غنی: با نامزدان هم آهنگی کن

اتمر: تاخیر دوباره، اشتباه دو باره حکومت است.

«حنیف اتمر» از رقبای اصلی اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور محسوب می‌شود دولت افغانستان را به مداخله در امور انتخاباتی متهم کرده است.

وی در بیانیه تصریح کرد که تاخیر دوباره در تاریخ برگزاری انتخابات به دلیل مداخله دولت افغانستان صورت گرفته است در حالی که دوره کنونی به زودی پایان خواهد یافت.  اتمر گفته است که دولت کنونی افغانستان توانایی و اراده برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری را ندارد؛ پس باید دولت موقت تشکیل شود تا زمینه برگزاری انتخابات فراهم شود.