-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۵, دوشنبه

مذهب استخباراتی چقدر خطرناک است- تکفیرمولانا جلال الدین!


اشاره: برای داعش و طالب، ازسالیان پیش جایگزین تعیین شده و حالا به برومندی رسیده است.عزیز آریانفر چنین نوشته است:
مولانا خط قرمز ماست.

به هیچ کسی نباید مجال داد به پور ورجاوند بلخ اهانت کند
گروهی جوانان نادان وهابی به نام دعوتگران به سوی اسلام که از سوی شیوخ جاهل عرب تمویل می شوند، در این اواخر با نوشته های زهرآگین و لجن پراکنی های شان نوروز را حرام و از جشن های مجوسیان دانسته و تا می توانستند بر فرهنگ و سنت های شایسته و نیایی ما تاختند. اکنون در دشنامنامه یی مولوی را تکفیر و با رکیک ترین الفاظ به حریم آن دانشی مرد بزرگ اهانت روا داشته اند. باید به افشای چهره های سیاه این دجالان گجسته و نابخرد پرداخت و اجازه نداد بیش از به تبلیغات گمراه کننده و ابلهانه شان بپردازند.
چنین بر می آید که این پیروانان اهریمن مربوط باند ضاله حزب التحریر باشند- پروژه تازه یی که برای تداوم بحران به کشور ما صادر شده است.