-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۱۸, شنبه

پیش بینی از تابستان داغ تهران

تازه ترین نظرات سعید لیلاز  تحلیل گر اقتصادی ایران در باره تشدید توطئه ها علیه روحانی:
هدف مخالفان آقای روحانی چنین است که می خواهند دولت تابستان آینده را نبیند. تشدید و تجمیع فشارهای داخلی و خارجی نیز این هدف را دنبال می کند. این می تواند از طریق استیضاح و یا حتی استعفا باشد. شواهد این تحلیل همین طرح استیضاح رئیس جمهور، بحث تغییر ساختاری، بحث تغییر قانون اساسی، افزایش فشارهایی که بر سر پالرمو می آورند.