-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۱۰, شنبه

روزنامه یوروشلیم پست نوشت: بعد از طرح اتهامات تجاوز جنسی از سوی رئیس فدراسیون فتبال افغانستان، حمایت مالی برای پرداخت معاش برای اعضای تیم قطع شده و علاوتاً این موضوع در میان خانواده ها اعتراضاتی را سبب شده و دختران شان را به ترک بازی فتبال وادار کرده اند.