-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۱۶, پنجشنبه

روزنامه لاس انجلس تایمز نوشت: سنس راند پال و تام اودال دو سناتور امریکا در مقاله ای نوشته اند که امریکا در افغانستان به مصوونیت بیشتر دست یافته و به اهداف گسترده خود رسیده و اکنون از نظر اقتصادی قوی تر شده و باید سربازان و پول های خود را جمع کرده به امریکا برگردیم. آن ها گفته اند که علی رغم سرمایه گزاری های کلان در آموزش و تجهیز نیروهای افغان، بی ثباتی درآن کشور عمق بیشتر یافته، فساد گسترده شده و در برخی موارد وفاداری آن را تحت تاثیر قرار داده است. تعهد ما به جنگ بیشتر، باعث بهبود وضعیت نخواهد شد.