-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲۲, چهارشنبه

ملاقات قرن درکابل اتفاق افتاد!


دکترفرامرز تمنا شوقی ریاست جمهوری، بعد از سپری کردن کارگاه آموزشی سیاستگری- مشورتی درمحضر گلبدین حکمتیار، با دست پُر به خانه برگشتا اما چی خالی آمد! وی نارسیده به منزل نخست، از پله به زیر افتاد. شماری ناظران بر ملاقات ناگهانی مشارالیه به چشم ظن و شگفتی دیده و شماری هم به فقر واژه مبتلا شدند که حادثه را چطور توضیح بدهند. وی که برای پیروزی یک روایت می جنگد، به جنگ همان روایت رفت.