-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۷, چهارشنبه

مایک پنس معاون ترمپ گفت: دیگر هیچ چرخ حمل پولی برای مقامات ایران باقی نمی‌ماند!
اما واقعیت چیزی دیگر است. ایران را نمی گذارند از پا بیفتد تا امریکا همه چیزش را تصاحب کند و در چرخه یک جنگ دایمی با سر سقوطش دهد. هند، شریک راهبردی ایران است. در سال 2009 هم تمامی بانک های ایران خالی و در یک قدمی فروپاشی بودند؛ اما ناگهان از کانالی که هیچ کس حاضر به توضیحش نشد، یک شبه، بانک های ایران انباشته از پول شد. گردش پول بی آدرس در جهان بیش از گردش پول های مجاز است. هند، سلطان قهار پول های جهان است. پروژه چاه بهار از دل همین معامله بیرون آمد و تمامی منطقه را کنترول خواهد کرد.