-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۱۰, شنبه

خونتای ارگ از کش مانده

حادثه اخیر در مزارشریف، قبر غنی و مشاوران «دولت ساز» را حفر کرد. «مشاوران»، محاسبه غلط کرده بودند.

بعد از آن که زبان حمدالله محب را مُهر زدند؛ دکترغنی و متخصصان راه اندازی جنگ قومی، کرخت شده اند. اکنون همه تحت مدیریت قرار دارند. غنی، صرفاً تحت مدیریت جان باس و خلیلزاد است. بیشتر ازین خودش را این طرف و آن طرف بزند، عمر داود زی صلاحیت ها را در دست می گیرد و دکترعبدالله هم با داودزی هم بازو می شود. این کار همین حالا شروع شده و ظرف روز های پسین علامات فارقه اش نموار خواهد گشت. این را می گویند خدا زده گی برخاسته از نا عاقبت اندیشی. اما ما می گوئیم تاریخ زده گی!