-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۱۱, شنبه

دکترغنی: من از خیر استاد عطا گذشتم

از برگۀ ابومسعود حامد
پرونده سازی حکومت علیه اتمر!
به گفته ی یک منبع آگاه اشرف غنی احمدزی تلاش دارد تا تمامی افرادوابسته به اتمر در ادارات دولتی را برکنار نماید.
این منبع آگاه می گوید:
دولت درحال جمع آوری اسناد پول های گرفته شده ازسوی اتمر ازکشورهای خارجی است. گفتنی است که آقای اتمر در جریان مشاوریتش درشورای امنیت ملی پول های هنگفتی را از کشورهای خارجی گرفته و خود پول های مذکور را یا به مصرف رسانده و یاهم برای انتخابات هزینه نموده است.
این منبع می گوید: 
بعدازجمع آوری اسناد سوی استفاده ازپول های خارجی ها حنیف اتمر رسمن به دادستانی کل معرفی خواهدشد. 
ازسوی دیگرتیم صلح و اعتدال به رهبری اتمر دراین اواخر دچار اختلاف شده و به گونه یی که استادعطا محمد نور پیش از اجلاس ماسکو باتیم غنی مذاکراتی داشته و ازتیم غنی خواهان وزارت خارجه شده است. 
به گفتۀ یکی ازاعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی مذاکرات استادعطا محمدنور هنگامی که موصوف دراجلاس ماسکو خواهان حکومت مؤقت شد به هم خورد. رئیس جمهور باعصبانیت گفت من ازخیراو می گذرم و اگر او به این تیم بیاید درد سربزرگی برای ماخواهد بود.
گفتنی است که استادعطا محمدنور دیریست در جلسات تیم اعتدال اشتراک نمی کند و به عوض خودش حسینی مدنی مسوول خبرگذاری جمهور را می فرستد.