-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۳, شنبه

دکترغنی شایسته مقام ریاست جمهوری نیست

بخشی از اعلامیۀ بنیاد مسعود 

آقای اشرف غنی در آخرین فصل عمر حکومتش با کثیف ترین حربهٔ تفرقه و سوء استفادۀ سیاسی از نام بزرگان افغانستان، تلاش دارد یکی را در مقابل دیگری در اذهان مردم قرار دهد، حساسیت ها را برانگیزد، اختلافات را دامن زند، آتش رویاروئی اقوام باهم برادر را مشتعل سازد تا به قدرت نامشروع و نا میمون خود ادامه دهد.

هرچند عصبیت آقای غنی چیز جدیدی نیست، مردم افغانستان وی را با همین احساس، تفکر و عملکردش خوب می‌شناسند، چون سالهاست با همین ذهنیت ناجور به تفرقه های قومی، زبانی، فرهنگی، سمتی دامن زده است. رویهمرفته آنچه قابل تآمل می‌باشد این است که هموطنان ما در گوشه گوشهٔ این سرزمین، در داخل و خارج آگاه باشند تا مورد استفادۀ همچو سیاست های غیر انسانی، غیر اسلامی، غیرملی و غیراخلاقی قرار نگیرند. 

غازی امان الله خان شاه فقید کشور، شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور، هریکی ایشان جایگاه تاریخی خود را دارند و در برهه های حساس تاریخ نقش افتخار آفرین و رسالت تاریخی خویش را برای آزادی و حفظ استقلال افغانستان انجام داده اند. در این میان آنیکه با غصب غیرقانونی قدرت، طی پنج سال بجز تقلبکاری، جعل، قانون شکنی، تفرقه اندازی، تفوق طلبی، تعصب پروری، جایگاه، هویت و شناسنامۀ ندارد، رهبری که در یک وابستگی مطلق، با وجود امکانات وسیع و حمایت خارجی، نظام را به فروپاشی و کشور را به لبهٔ پرتگاه رسانیده است، احساس حقارت میکند، جدایی می آندازد و فاجعه میآفریند. 
امروز همه نیروهای مختلف داخل و بیرون برای رفتن زودهنگامش از مقامی که هیچ گاهی شایستگی اش را نداشته است باهم تفاهم دارند.
از همهٔ جریان ها و شخصیت های سیاسی کشور تقاضا داریم تا در برابر پالیسی های نفاق افگنانهٔ آقای غنی موضع روشن، ثابت و اصولی خود را بخاطر حفظ سلامت ملی افغانستان اعلام نمایند.