-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۱۰, شنبه

تکه ای از سخنان احمد شاه مسعود در زمان مقاومت

احمد شاه مسعود: اگر پنجشیر شکست بخورد، مجاهدین در تمام افغانستان شکست می خورند. طالبان ملیشه های امریکا و پاکستان اند. نماینده های شان با ما در تماس اند. به جای آن که طالبان با ما در تماس باشند، عوض شان، امریکا و سعودی ها گپ می زنند. طالب بیچاره چه می فهمد که گپ چیست...