-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۱۳, دوشنبه

یک انفجار مطبوعاتی احتمالی در راه است

در هفتۀ اخیر، درعرصه مطبوعات و شبکه های اجتماعی یک آرامش پیش از توفان حکم فرماست. مذاکرات بین خلیلزاد و رهبران طالبان، درعین حال مذاکرات فشرده و پر از چانه زنی بین پاکستان و امریکا و امریکا و قدرت های منطقه ای است. از مجمع روزنامه نگاران پشاور خبرهایی دستیاب شده است که نشان می دهد متن یک توافق نامه بین امریکا و طالبان مسوده شده و یک کمیسیون مختلط فنی و کارشناسی، روی مفادات اصلی آن کار می کنند. 
احتمال می رود که انتشار پیمان رسمی بین طالبان و امریکا مثل بم در مطبوعات افغانستان صدا کرده و داربست ارگ کابل را از هم جدا کند.