-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۳, شنبه

یادداشتی خیلی ارزشناک در محکومیت غنی- سرکردۀ منافقان

ما برای وصل کردن آمدیم...
موږ د وصل لپاره راغلی یو...
شاه امان الله غازی و احمد شاه مسعود دو سیمای درخشان ملت ماستند، یکی در دهه سوم قرن ۲۰ و دیگری در پایان همین قرن. یکی پادشاهی ترقی خواه و آزاده و ملت پرور ودیگری سپهسالار نبرد سهمگین جهاد مقدس و میهنی. آن یکی با دل پر حسرت ناچار به ترک وطن شد واین یکی به دست دژخیمان تبهکار بر بالین شهادت خفت. او شهریار بود و این فرمانده.
هر دو تاریخ ما را آراستند. ولی قابل مقایسه با هم نیستند. نباید با مقایسه بی مورد بر تفرقه ها بیفزاییم.
از هفت شوم ثور به بعد حاکمان بی کفایت و نا سزاوار متعددی کوشیدند به شاه امان الله شباهت برسانند ولی داور تاریخ و وجدان زمان بر ایشان خندید و من شاهدم که چه کسانی خواستند مسعود جلوه کنند ولی روزگار بر ادعای شان مهر تایید نزد.
من به هر دو عشق می ورزم. هر دو تکرار نشدنی اند.