-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲۷, دوشنبه

واقعیت امرالله صالح و پروین درانی در سلطنت ارگ

امرالله صالح در واکنش به بدرفتاری پروین درانی علیه یک پلیس در شهر، چنین نوشته است:
پولیس با وقار و شجاع کشور!  بدان که تو صلاحیت دستگیری و حق فیر را داری. هر کس به تو دست درازی کرد، نیاز به گرفتن دستوردوباره نداری... قانون برایت صلاحیت داده است که به عوض خانه جسد بیجان اش را به سردخانه روان کن. فهمیدی.

اشاره:  این نوشته فوق العاده با ارزش و انسانی است؛ ولی صرفاً یک نوشته فیس بوکی است که نه رسمیت دارد؛ نه جنبه اجرایی. نظر شخصی است و متن آن هرگز در خبرنامه ارگ به اشتراک گذاشته نشده؛ نوشتن و گفتنش آسان است. بسترواقعیت تعیین کننده است. پروین درانی عضو محفل ارگ است و صلاحیتش از امرالله صالح هم بیشتر است. هرگاه دکترغنی بین پروین درانی و امرالله ( از نظراجرای یک کار) یکی را جدی بگیرد؛ همانا پروین خواهد بود. گذشته ازین، پلیسی که پروین درانی به رویش سیلی زده و او را به مرتبه سگ و پدرلعنت پائین می آورد؛ پلیس واقعی و با غرور نیست؛ یک سرخم، زبون و پول لیس است.