-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲۶, یکشنبه

تمرین خنده آور ضدیت با امریکا در ارگ

یک منبع مطلع به گزارشنامه افغانستان گفت که در ارگ، بیکاری و تشویش درحال افزایش است و هم در وقت رسمی و هم در نان وچای تناول فرمودن، چنان بحث های ضد امریکایی شروع شده است که گویی این ها مجاهدین راه خدا اند و امریکایی ها شوروی بی خدا!
شخصیت این دسته با پول و امتیازات امریکایی خمیر شده، بنا برین راه و طریق مبارزه با امریکا را اصلاْ یاد ندارند. بهترین نمونه اش، حمدالله خان محب بود که زن کاسه شیر خود و دولت را چپه کرد!