-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۳, شنبه

کارخانه گی شورای صلح به دکتر خلیلزاد

سفرهای تان را کوتاه کنید!

«سیداحسان طاهری» سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در نشست خبری تصریح کرد که نقش خلیلزاد در روند صلح سازنده است اما سفرهای وی به کشورهای منطقه نباید بیش از این ادامه یابد. سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان اظهار داشت: اگر نشست‌ها و سفرهای خلیلزاد به کشورهای منطقه ادامه یابد روند صلح طولانی شده و مشکلات جدیدی را ایجاد خواهد کرد.
اشاره: تا اندکی پیش، خلیلزاد «عجله» داشت؛ حالا عجله سیداحسان طاهری زیاد تر شده!