-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۱۲, دوشنبه

راه جنرال دوستم از عطا نور جدا شده است

موضع گیری اضطراری جنرال دوستم بلافاصله بعد از رسیدن به مزارشریف، نشان می دهد که وی برخلاف روال مذاکرات به رهبری خلیلزاد و همسویی بخشی از رهبران سیاسی داخل افغانستان، سر از نو با گروه غنی همراه شده است.

درحالی که غنی و شرکاء در چهارسال حتی یک بارهم او را مستحق نشستن بر کرسی معاونیت اول نشمردند. افزون برین، تپ تپ زدن بر شانه عبدالرقیب مبارز و چپن پوشانی معنی دار و تحریک آمیز وی این برداشت را به وجود آورده است که راه او از عطانور جدا شده است. آیا جنرال هیچ کار ضروری دیگری برای انجام دادن نداشت به غیر از چپن اندازی بر شانه یک قوماندان امنیه ای که گره اصلی تنش بین محفل ارگ و تیم سیاسی صلح و اعتدال به شمار می رود؟

آیا گروه غنی و دوستم قادر به اخلال فرآیند مذاکرات سیاسی با طالب و با حضور چندین کشور منطقه خواهد بود؟