-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۱۶, جمعه

از میراث های مسعود

تاکید شادروان احمد شاه مسعود به قوماندانان و جانشینان احتمالی اش این بود که « لُچک های پنجشیری» را بی رحمانه سرکوب کنند و اجازه ندهند لومپنیزم سر بردارد و عزت مردم را تهدید کند.
اما بعد از مسعود، هر خاطی، منحرف و دروغ گوی، معامله گری ها و بداخلاقی های خود را از نام مسعود توجیه کردند اما فقط به شأن و منزلت خود شان صدمه زدند و به اصطلاح، قواره های شان از دنیا گشت.