-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۱۶, جمعه

خلیلزاد در پاکستان چه کار دارد؟

به حواله روزنامه نیشن چاپ پاکستان، زلمی خلیلزاد با تهمینه جانجوا از مقامات وزارت خارجه پاکستان پیرامون انکشافات اخیر در مورد صلح افغانستان گفت و گو کرد. قرار است خلیلزاد با رهبران نظامی و اطلاعاتی پاکستان نیز مذاکرات مشورتی داشته باشد. 
به نظر می رسد که رهبران پاکستان از پیشرفت اوضاع خوشحال اند و روند انتقال قدرت به طالبان در مسیر درست به پیش می رود. هند، ایران و روسیه واکنشی نشان نداده اند؛ صرفا سرگی لاوروف اظهار داشت که امریکا خیال دارد بحران افغانستان را بدون مشارکت دیگر قدرت های منطقه ای و به «تنهایی» حل کند. اما به نظر می رسد که همه درجریان قرار دارند و لاوروف بازی دپلوماتیک به راه انداخته است. احتمال دارد بعد از جلسه پیشرو بین طالب و ضد طالب، موضع کشور های منطقه مشخص شود.