-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۸, یکشنبه

خونتای ارگ به انقراض نزدیک می شود

گروه ارگ در عرصه داخلی، حالا با همه نیروها درتقابل قرار گرفته است. سفیر امریکا دیگر به ملاقات غنی نمی رود. عمران خان برای او دعا می کند و در نشست بسیار مهم سه ابرقدرت، نخست از همه بر حذف سریع خونتای ارگ فیصله شده است. این بلاها از چه رو بر سر غنی و حواریونش نازل شد؟
شکست سیاسی آفت بزرگی است. این آقا علی رغم آن که در رأس یک حاکمیت مصلحتی قرار داده شد، از صبح فردای کار، جنگ با همکارانش- از دکترعبدالله و جنرال دوستم تا ضیاء مسعود، اتمر و جنرال جرئت و کارزار را به دیسانت قوای نظامی بر قلمرو اعتباری عطا نور گسترش داد. جنگ کهنه غلزایی- درانی را علیه دودمان کرزی چاق کرد. غنی، از پایه گزاران حکومت یک تنه است و طناب اندازی بر گردن عناصر بی تاریخ و بی جایگاه را در دستور کار خود قرار می دهد؛ تجربه ای که فرجام نا مطلوب داشته است.