-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۲۲, پنجشنبه

اختصاص ۲۵ میلیون دالر به نماینده گان دست چین شده لویه جرگه


چرا مرد و زن از بهر اشتراک در لویه جرگه سفارشی با همدیگر مشت و یخن شدند؟





بربنیاد خبر واصله به گزارشنامه افغانستان، به فرمان دکترغنی برای شماری از اعضای لویه جرگه که قرار است به تاریخ ۹ ثور برگزار شود، ۲۵ میلیون دالر توزیع شده است.

این نخستین لویه جرگه سفارشی است که مردم برای اشتراک در آن به رقابت حاد پرداخته و حتی کار به مشت و یخن کشیده است. علتش این بود که حلقات مختلف درتخار و هرات که ازین بندوبست های قبلاْ آگهی یافته به طرح مطالبان شان تاکید کرده و درگیری هایی هم بین زنان و مردان به مشاهده رسیده است.

پول اختصاص داده شده، به طور خاص به نماینده گانی تقسیم می شود که صدای حکومت را از گلوی شان بکشند و دربرابر هرگونه تحرکات و تصامیم اپوزیسیون به ویژه تیم صلح و اعتدال ایستاده گی کنند.

درگزارش آمده است که بخشی از این پول از سوی وزارت مالیه و چند شرکت خصوصی که قرار داد های بزرگ حکومت را از آن خود کرده اند، تهیه شده است.
 سهمیه توزیع پول برای افراد دست چین شده ازلغمان، ننگرهار، کنر و نورستان در اختیار حاجی دین محمد و ضیا الحق امر خیل قرار داده شده است.

به همین ترتیب،‌ توزیع پول در شمال کابل به داکتر ضیا معاون وزارت دفاع ملی واگذارشده و بودجه تخار، پنجشیر و بغلان به امرالله صالح تعلق گرفته است. به همین سان،‌ قرار بود تقسیم پول در بلخ به سرپرستی جمعه خان همدرد صورت بگیرد، اما به دلایل نا معلوم تا کنون درین باره فیصله نهایی نشده است.

مسوولیت توزیع پول در جوزجان، فاریاب و سر پل به دوش سید انور سادات و نقیب الله فایق است.
بحث توزیع پول در ولایت های کندهار،هلمند، زابل به دلیل حضور گسترده نفوذ حامد کرزی هنوز نهایی نشده است.