-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱, یکشنبه

رازهای وساطت امرالله صالح بین دکترغنی و شورای ولایتی پنجشیر


غنی- سیاستگر مذکر به امرالله چنین رُک و پوست کنده گفت: یا بیایند رو در رو حمایت کنند یا پول را پس دهند.


اشاره: گوشه ای از قصه- رو برداری از برگۀ آراد آزاد. این نمایه به احتمال غالب، از سوی فردی با صلاحیت و آگاه مدیریت می شود. 

پس از بیعت امرالله صلح به اشرف غنی، غنی از او میخواهد که چه گونه میشود حمایت اعضای شورای ولایتی پنجشیر را از تیم دولت ساز داشته باشیم.

 امرالله صالح در جواب به غنی می گوید شناختی که از اعضای شورای ولایتی دارد؛ پرداخت یک مقدار پول به خاطر حمایت شان از اشرف غنی کافیست. غنی پرداخت پول را قبول می کند و از صالح میخواهد که با آنها صحبت کند و زمینه ملاقات شان را تنظیم کند. امرالله صالح وارد عمل می شود؛ با اعضای شورای ولایتی صحبت میکند و بالاخره به توافق میرسند و مقدار پول هم مشخص میشود.

 وقتی امرالله صالح از تنظیم دیدار اعضای شورای ولایتی با اشرف غنی صحبت می کند، اعضای شورا میگویند که بسیار مشکل است با غنی ملاقات کنند؛ زیرا مورد انتقاد و توهین و دشنام مردم قرار می گیرند؛ به خاطری که دیدار آنها از آدرس شورای ولایتی برای مردم پنجشیر قابل قبول نیست.

امرالله صالح سوال می کند پس چه کاری می کنید؟
اعضای شورای می گویند که حمایت میکنیم؛ با غنی هستیم اما ملاقات نمی کنیم و عکس نمی گیریم. امرالله صالح پیام به غنی می رساند؛ اما غنی قبول نمی کند، می گوید باید از نزدیک بیایند و روشن حساب شان را معلوم کنند که با ما هستند یا با دیگران.

 صالح غنی را قناعت میدهد که بگذار توافق نهایی شود؛ باز به حساب شان میرسیم. غنی قبول می کند و پول تحویل میشود و اعضای شورای ولایتی با گذاشتن چند عکس در کنار صالح در فیسبوک شان از تیم دولت ساز به رهبری غنی حمایت می کنند.

در روزهای اخیر غنی از امرالله صالح جدی می خواهد که آیا اعضای شورای ولایتی با من استند و یا فقط پول گرفتند. بناءً آنها را باید حاضر کنی و اینجا علنا حمایت شان روبه روی من بگویند؛ در غیر پولی را که گرفته اند پس بگیر و فقط شما سه ساعت وقت دارید. صالح با عجله اعضای شورای ولایتی را زنگ می زند و کابل میخواهد و برای شان می گوید که غنی سه ساعت وقت داده که با او ملاقات کنید و روبرو حمایت تان را او اعلام کنید؛ در غیر آن راهی وجود ندارد؛ جز لغو توافق و پس پرداخت پول. اعضای شورای وقتی این پیام می شوند طرف همدیگر می بینند و می بینند که دیگر راهی نیست حاضر به دیدار رو در رو میشوند و غنی هم از ایشان عکس میگیرد و با گذاشتن آن در فیسبوک از معامله پنهانی اعضای شورای ولایتی با خودش پرده بر می دارد.