-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۲۵, یکشنبه

تعریف جالب باری سلام از فیس بوک

بیبین، وقتی کسی با استفاده از «دهن» پیوسته چرند بگوید بد نیست دهن‌اش را کمی سرویس کنی تا در آینده آدم‌واری گپ بزند. اما انسان هرقدر چرندگو باشد، بازهم درست نیست دهن‌اش را کاملاً ببندی یا تا بیخ پاره کنی چون در آن صورت از سایر مزایا و وظایف دهن محروم می‌شود؛ مثلاً از خوردن، نوشیدن، چوشیدن، لیسیدن، چشیدن، خاییدن، کندن، خندیدن، گریستن، نالیدن، فریاد‌زدن، نفس‌کشیدن، فاژه ‌کشیدن، پف‌کردن، چف‌کردن، تف‌کردن، دودکردن و غیره.

فیسبوک نیز مثل دهن است و هزار و یک کاربرد دارد و نباید به خاطر جلوگیری از چند حساب جعلی، فیسبوک را سراسر از میان برداری و مردم را از سایر مزایای آن محروم بسازی. 
به عبارت دیگر: به خاطر یک شپش، نباید پوستین را آتش زد—حتا اگر این شپش از تبار ما نیز بوده باشد.
والسلام