-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۳۱, شنبه

بیرق داعش خیالی را در وزارت مخابرات روی فرش خون پهن کردند تا طالبان را بی گناه ثابت کنند. داعش در گهواره اصلی اش سوریه و عراق خنثی شده و در افغانستان یک گمان تاکتیکی سیاسی است. داعش افغانستان همان طالب است.