-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۶, جمعه

معصوم استانکزی کران منجان بدخشان را تصرف کرد

یک منبع امنیتی به گزارشنامه افغانستان اطلاع داده است که ولسوالی کران منجان بدخشان براساس پروژه ای که آقای معصوم استانکزی آن را مدیریت می کند، از سوی طالبان تصرف شده که هدف از آن تمرکز هشدار ها بر پنجشیر است. در گزارش آمده است که قوای مخالفان ممکن است به کوتل انجمن جا به جا شوند تا رابطه پنجشیر را با بدخشان قطع کنند. امریکایی ها و دولت کابل بیم از آن دارند که تمرکز چین و روسیه بر پنجشیر در شرایط جدید مشاهده شده و قوماندانان خانه نشین پنجشیر که از وضعیت دلگیر و عقده ای هستند؛ منتظر یک حرکت تازه اند. این کار امنیت میدان بگران را به خطر می اندازد. روی همین علل، جنرال میلر تا کنون به بهانه های مختلف چندین بار از پنجشیر دیدن کرده و مطالعات خود را از نزدیک انجام داده است.