-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۱۲, دوشنبه

خلیلزاد در موجودیت حمدالله محب با دکترغنی دیدار نمی کند

دکترخلیلزاد به کابل رسیده است. یک روز پیش از آن، نیویورک تایمز نوشت که خلیلزاد به روز یکشنبه به منظور ملاقات با دکتر غنی در باره  قدم های بعدی در باره صلح، به افغانستان می رود. اما اگر محب در اتاق جلسه حضور داشته باشد، چنین دیداری صورت نخواهد گرفت.