-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۱۵, پنجشنبه

دکترغنی در مرداب انحراف در تحلیل اوضاع افتاده است

دکترغنی هنوز الگوی نا مؤثرِ مصالحه گلبدین با دولت کابل را در مصالحه با طالبان هم درخواب می بیند. وی گفته است که مشارکت سیاسی حکمتیار با دولت را می توان سرمشقی برای طالبان قرار داد تا به مذاکره سیاسی با دولت تن دردهند. به نظر می رسد که وی از قضایا عقب افتاده و از جدیت جریانات در قطر، اسلام آباد و واشنگتن اطلاع ندارد. پیمان پرخرج با گلبدین گره از کدام مشکل گشود؛ جز این که به او امکان داد که بر آتش تنش های قومی و زبانی بیشتر بدمد و کیف کند؟
مقایسۀ طالبان با حکمتیار امکان دارد. طالب، یک نیروی قدرتمند خون ریز و برخوردار از حمایت ارتش پاکستان، سعودی، و اینک حمایت سیاسی روسیه- ایران و طالبان پاکستان است. حکمتیار دستش خالی و روزانه در اتاق پذیرایی تسبیح می اندازد تا اذان صلات ظهر و شام از موبایلش شنیده شود... 

درین حال زلمی خلیلزاد در حساب توییتر خود با اشاره به نشست نخبه گان در ارگ از  "ضرورت تشکیل یک تیم همه‌شمول" برای نشست بین‌الافغانی دوحه سخن گفته است. در نشست آینده در دوحه، دولت افغانستان یکی از اضلاع چند گانه است که در جلسه حضور داده می شود؛ اما به عنوان دولت، بلکه به حیث عناصر «منفرد» سیاسی.