-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۰, سه‌شنبه

مجسه تراشی «سیاسی» مجله دپلومات برای افغانستان

صد درصد باوردارم که دولت افغانستان مثل ما، ازین دیزاین جدید تبلیغاتی از طریق رسانه مطلع شده است. برخی رسانه ها و فرسته نویسان انفرادی شروع کرده اند به کف زدن که سیدطیب جواد، سفیر افغانستان در بریتانیا از سوی مجله دپلومات، به حیث دیپلمات برتر آسیا و اوقیانوسیه در سال ۲۰۱۹ میلادی شناخته شد.
این را نمی گویند این اتفاق از کجا و روی چه محاسبه و  براهینی رونما شده است؟ 
صد درصد باوردارم که دولت افغانستان مثل ما، ازین دیزاین جدید تبلیغاتی از طریق رسانه مطلع شده است. 
 ده ها سفیر از افغانستان در کشور های جهان شامل وظیفه اند؛ کسی بیاید به ثبوت نشان دهند که طیب جواد به افغانستان چه خدمتی برتر از آنان به افغانستان انجام داده است.
 سیاست خارجی افغانستان کماکان به طورکامل دربند سیاست خارجی انگلیس و امریکا است؛ همان گونه که تا قبل از امان الله خان در حیطه صلاحدید انگلیس بود.

اقتدار و جایگاه دپلومات برتر درسطح یک حکومت مستقل و ملی تعریف و ارج گزاری می شود. مجله دپلومات یک رسانه خارجی است و از چه رو گمان می برند که اجتهاد صادر شده از نشانی مجله دپلومات، منزلگۀ یک فتوای بلامنازع و به سود افغانستان است؟
از سید طیب که عمرش را در امریکا سپری کرده، در غیاب مردم افغانستان و مصالح ملی، باید کارستانی از جنس ممنوع و تابو سر زده باشد که در حالت بی اطلاع سی میلیون نفوس، اسم دپلومات برتر را به نامش سنجاق می زنند؛ جز این که او را تازه به انجام کدام مآموریتی به معرکه افغانستان دیسانت کنند؛ ورنه، ما که در هجده سال پیچ و تاب دستگاه دپلوماسی معیوب و کاملن وابسته با اشخاص و قدرت ها را شاهد بوده و هستیم، سزاوارکدام برتری تراشی نیست.
تا جایی که بنده مطلع هستم، یک مساله ثابت است: سید طیب جواد دشمن ذاتی نیروهایی است که ضد طالبان اند و با «گذشته گرایی» سیاسی در ستیزه قرار دارند. 
نظام های مختلف درافغانستان در طی چهل سال اخیر، دپلومات های برجسته یی را به جهان معرفی کرده است که دوش به دوش با پیروزی ها و رنج های مردم حرکت کردند؛ اما کارنامه های آنان را مسکوت گذاشته اند؛ فقط به نمایش اسرار آمیز یک نفر شروع کرده اند که کارکرد هایش بیشتر به امریکا و انگیس ربط دارد تا افغانستان.
اگر من ره اشتباه رفته باشم، دپلومات های کشور در داخل و خارج رهنمایی فرمایند.
افغانستان قربانی!