-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۲۶, دوشنبه

حامد کرزی: اشرف غنی خود را به سرنوشت نجیب دچار می کند

 هرگاه لویه جرگه خنثی شود، تیم کوچک شعارچیان اطراف دکترغنی منزوی تر خواهند شد.بربنیاد اطلاع گزارشنامه افغانستان، مناسبات بین حامد کرزی و اشرف غنی به بالاترین حد تیره گی خود رسیده است.

کرزی در جمع خواص گفته است که « این کل مرغ ( اشرف غنی) خود را به سرنوشت نجیب دچار می کند».

همزمان، صف بندی برضد برگزاری لویه جرگه کمپاینی دکترغنی درحال گسترش است و تازه ترین مورد دکتر عبدالله در مشاورت با سفیر امریکا و نماینده گان اروپا مخالفت خود را با لویه جرگه اعلام کرد.

 با وصف این، عبدرب رسول سیاف چهره با نفوذ ضد طالبان هنوز در سمت دولت ایستاده است و رایزنی سفیران با وی در رابطه به هماهنگی با روند مصالحه با طالبان جریان دارد. سیاف شرط و شروطی مشخص دارد و همانند ایران و هند با تحویلی بخش کلیدی قدرت به طالبان به شدت مخالف است.

در موضع کرزی و جریان سیاسی تحت رهبری حنیف اتمر نسبت به مذاکرات جاری بین امریکا و طالبان هم آهنگی بیشتر وجود دارد. هرگاه لویه جرگه خنثی شود، تیم کوچک شعارچیان اطراف دکترغنی منزوی تر خواهند شد.