-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۷, شنبه

دکترغنی دست به دامن استاد سیاف شده است

موثق
استاد سیاف تا اکنون شرکت در لویه جرگه مشورتی را رد کرده است، او گفته است که داکتر عبدالله در رهبری حکومت و تمامی احزاب سیاسی و شخصیت ها این جرگه را تحریم کرده اند. اشرف غنی آمادگی گرفته است که فردا به پغمان نزد استاد سیاف برود و از او بخواهد که در جرگه شرکت کند.

حال دیده شود که استاد سیاف در صف مردم می ایستد و یا در کنار اشرف غنی. ( آراد آزاد)