-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۹, دوشنبه

این دقیقاً سخنی است که خلیلزاد گفته است

استاد سیاف: اگر کسی می خواهد و یا نمی خواهد؛ صلح را حتماً می آریم!