-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۱۲, دوشنبه

جماعت رو به ترقی هزاره با وجود آن که در هر بخش کادر پروری کرده اند و زبانزد تاریخ و جامعه می باشند، اما در باره استاد مزاری که شعله جاویدی در روح شان روشن کرده، دست به پژوهش نزده اند. عجب است! هیچ نقدی و تحلیلی تحقیقاتی موجود نیست. دنبال شعار و نمایش می گردند و فکر می کنند حق تاریخ و مزاری را ادا کرده اند. مثلا حوادث نا گفته یک هفته قبل از دستگیری استاد مزاری هرگز نکاویده اند یا از کاوش اندرآن باره بیمناک اند.