-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۲۸, چهارشنبه

پیام غیرمستقیم اقبال کوهستانی به یونس قانونی و عطا نور

افغانستان خانه شخصی افراد و اشخاص و احزاب نیست که هر چی بخواهند انجام دهند الحمد لله زمان ملک الطوایفی گذشته کسانیکه خود را ببر های کاغذی نمایش می دادند چلو صاف شان از آب برآمد که تحت حمایه مردم قرار نداشتند فقط مردم را به نحوی در گرو خود گرفته بودند که پای کوبی و شادیانه مردم را در جشن نوروز دیدیم .
حوزه مقاومت مربوط همه مجاهدین و مقاومت گران است کسی به تنهایی امتیاز آنرا گرفته نمیتواند و کسانیکه به نماینده گی آن حوزه بزرگ معاملات شخصی و خانواده گی خود را به نفع خویش انجام داده اند دیگر برای شان اجازه نخواهیم داد.
هیچ فردی از حالت مجاهدینی که دی دی آر شد و بهترین قوماندانان بودند امروز در بازار ها دست فروشی میکنند و اولاد شان بیسواد مانده خبر گیران نیستند .
اگر مجالس در داخل و بیرون کشور به نفع شخصی یکتعداد افراد و اشخاص سیاسی نباشد میگویند ما تحریم میکنیم و ما اشتراک نمی کنیم در حالیکه تا دیروز کمپاین رفتن قطر را داشتند حال که نفع خود را نمی بینند باز در قصه آوردن صلح در کشور قطع جنگ و خونریزی و آتش بس نیستند و خوب میبینند که اولاد های مردم چی در صف نیرو های امنیتی چی مردم ملکی و بیگناه و چی در صف مخالف دولت بچه های این مرزبوم کشته میشوند بی تفاوت میشوند .
امید واریم که در برابر مردم احساس مسولیت نمایند و نفع ملت را بر نفع شخصی خویش ترجیح دهند