-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۲۴, شنبه

یک مثال دیگر از سقوط حتمی غنی بابا و شرکاء


هارون سمرقندی نوشت: 
پدر والی فعلی بغلان غفور بسیم کسی است که در سال های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ یکی از تبلیغی های طالبان بود و با او چندین بار در همان زمان بحث های داغ و جدی نموده بودم. با وجودی که ایشان در قلمرو مقاومت زندگی میکرد؛ حامی طالبان بود. از روی احترام به آزادی های فردی به او چیزی نگفتیم؛ بعد از شکست طالبان و موقع که جمعه خان همدرد والی بغلان شد آقای بسیم که یک نهاد مدنی هم ساخته بود یکی از افراد کلیدی طرفدار انتقال ولایت از پلخمری به بغلان مرکزی بود که یکبار در جریان جلسه مخالفان انتقال ولایت که در مسجد جامع پلخمری برگزار شده بود به خاطر اخلال وارد شد ولی چنان مورد حمله مشت و لگد قرار گرفت که زیر پای شده بود و با خلاص گیری موسپیدان از آنجا فرار کرد.
 با این آقای فرید بسیم والی فعلی فاشیستان لگام گسیخته در بغلان یک بار دیگر روبه رو شدیم که نمونه ای از یک فاشیست تمام عیار بود و چنان افکار داشت که باید اقوام دیگر به کشور های هم زبان شان کوچ داده شوند و کسانی که باقی میمانند؛ قتل عام شوند؛ حالا این خانواده شرور از افراد مهم و مورد اعتماد غنی است؛ معاون ولایت نیز از فاشیستان می باشد که پس از سقوط طالبان تاحالا معاون ولایت بغلان است که در حقیقت یکی از پایگاه های ثابت فاشیزم در این ولایت بوده و بی نهایت مورد اعتماد دولت فاشیستی غنی و کرزی بودند و اختیارات زیادی هم همیشه در خدمت شان است ؛ حالا شما ببینید که فاشیزم لگام گسیخته تاچه حدی پیش رفته اند و تحمل کردن شان نهایت بزدلی حوزه ما را تشکیل میدهد .