-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۵, پنجشنبه

توصیه خنده دار علاء الدین بروجردی

مردم در همدردی با حکومت اینستاگرام را تحریم کنند!

برخی اظهار نظرها و توصیه ها از جانب برخی کاربدستان پرسابقه در جمهوری اسلامی حیرت انگیز می شود. بویژه وقتی به 

علاءالدین بروجردی سالها معاون وزارت خارجه بوده و سپس نماینده مجلس شد و چند نوبت هم رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیتی مجلس. اکنون هم عضو این کمیسیون است اما رئیس آن نیست. برای دیدارهای رسمی به خارج از کشور هم سفر و مذاکره می کند.

درگرماگرم بسته شدن حساب برخی مقامات حکومتی و فرماندهان سپاه از جانب امریکا ایشان توصیه کرده است«مردم اینستاگرام را تحریم کنند.»

اگر ایشان گفته بود حکومت اینستاگرام را هم فیلتر کند، تعجب آور نبود زیرا با بخشی از حاکمیت که طرفدار بستن فضای مجازی به روی مردم است همسوئی کرده بود، اما این که از مردم خواسته اینستاگرام را تحریم کنند خنده دار است. مثل این می ماند که کسی انگشتش را چاقو بریده باشد و از همسایه هایش بخواهد انگشتانشان را برای همدردی با وی قطع کنند!