-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۱۶, جمعه

اخطار شدید خلیلزاد به دکترغنی و طالبان

زلمی خلیلزاد: هیچ کسی نباید دو پا را در یک موزه کند و بگوید که یا راه من و یا جنگ، نتیجه این کار جنگ چهل ساله در افغانستان بوده است.