-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۱۳, سه‌شنبه

فرید حمیدی: مطابق قانون، اکلیل حکیمی مستحق حبس ابد بود

مگر قاعدۀ کاری حلقۀ خبیثۀ فساد مستقر در ارگ مقتضی آن است که فقط یک دزد بلند پایه باید وکیل مدافع همتای خود باشد؛ نه کسی دیگر.درکشورهای بحران زده و قانون گریز، همیشه دزد های کلان مدافع همدیگر اند. دست قانون به غارتگران فشینی سطح بالا نمی رسد. اما دشمن اصلی دسته سارقین، مطبوعات آزاد و شبکه های اجتماعی است.
اخیراً شهزادگل آریوبی گفت که طرح ادعا ها در مورد دزدی یازده میلیون دالری از سوی اکلیل حکیمی کار افراد «مغرض» است. گویا سیگار اداره بازرسی امریکا چنین چیزی نشر نکرده است. اول این که سیگار، یک گزارش روتین پنتاگون برای پوشاندن دزدی های اردوی امریکا در افغانستان است. سیگار، اداره ای است که مالیه دهنده گان امریکا را به دروغ های خود آرام می کند و کاری به خوب و بد افغانستان ندارد. 

بیائید به مستندات رسانه های داخلی افغانستان سری بزنیم که چه خبر است. شهزاد گل آریوبی فکر می کند حافظه مردم فلج است و غلط می کند که چنین فکر می کند. به تاریخ دو شنبه ۱۱ سرطان ۱۳۹۷عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات بالاثر توطئه محفل ارگ به دادگاه کشانیده شد. وحیدی هماندم اعلام کرد مطابق قانون اساسی درمحلی که او را ایستاده کرده اند،  واقع جایگاه اکلیل حکیمی، وزیر پیشین مالیه است.

 اکلیل حکیمی را به تاریخ ۵ سرطان به شکل برنامه ریزی شده بنا به «دلایل شخصی!!» مستعفی کردند. تا آن زمان پرونده سازی و جعالی علیه وحیدی تکمیل شده و به اکلیل گفته شد که با بکس و کالای خود آمادۀ پرواز به امریکا باشد.  وقتی مشارالیه از کابل غایب شد؛ آنگاه فقط به شاه حسین مرتضوی!!  حکم داده شد که صدا بکش. او هم درمورد محاکمه وحیدی صدا کشید و به تاریخ ۱۱ سرطان تئاتر دروغین به راه افتاد. وحیدی درمحضر میلیون ها بیننده تلویزیون ها، اکلیل حکیمی را متهم اصلی پرونده ایجاد نشدن سیستم ریال تایم برای جمع‌آوری محصول ۱۰ درصدی بر کریدت کارت‌ها معرفی کرد و گفت  در حالی که امروز اکلیل حکیمی به امریکا می‌رود، هیأت قضایی محکمه خاص را دایر می‌کند. او این پرسش را مطرح کرد: «چرا وقتی آقای اکلیل حکیمی استعفا می‌کند این محکمه باید دایر شود؟ آن جایگاه از من نیست، آن جایگاه از اکلیل حکیمی است».
اکلیل تا امروز دیگر پایش به کابل نرسید.
یکی از حاشیه‌های دیگر این محکمه خاص این بود که وقتی عبدالرزاق وحیدی در جایگاه ویژه‌اش نشسته بود با خط درشت روی ورق نوشته بود «اکلیل حکیمی» و در کنارش گذاشته بود. وحیدی و وکیل مدافع وی مدعی‌اند که این پرونده سیاسی و سازمان‌دهی شده از سوی حلقه‌ی خاص است که وزیر پیشین مالیه عضو آن حلقه می‌باشد.

بی بی سی گزارش داد: آقای فرهنگ مدعی ‌شد که در وزارت مالیه افغانستان به رهبری اکلیل حکیمی، از افراد نزدیک دکترغنی پنجاه برابر بیشتر از وزارت مخابرات استخدام شده و هفت میلیون دالر حقوق برای آنان پرداخت شده‌ است.

آقای فرهنگ وکیل رزاق وحیدی در جلسه گفت که فرید حمیدی، دادستان کل به موکل او گفته که « اگر قانون باشد، اکلیل حکیمی به حبس ابد یا متوسط محکوم می‌شد.».

او مدعی شده که "دادستان کل افغانستان به خاطر حفظ کرسی‌اش ملحوظاتی را به جانب یکی از متهمان این قضیه رعایت کرده و چنانچه گفته شد تا امروز با تبعیض و تعصب با این پرونده برخورد کرده است، بنابراین حضور آقای اکلیل حکیمی در جلسه محکمه اشد ضرورت است."
محمد محقق، معاون ریاست اجرایی اعلام کرد که "جمع‌آورى ده درصد مالیات مخابرات وظیفه آقاى اکلیل حکیمى بود که انجام نداد، چون وزیر مالیه در حلقه خبیثه فساد سیاسى و مالى ارگ شامل بود، نه تنها محاکمه نشد که مدال امان‌الله خان غازى دریافت کرد."
به تاریخ ۲۳ سنبله ۱۳۹۷ جنت گل احمدزی، نامزد پست ریاست تکنالوژی و نوآوری وزارت مخابرات با ارایۀ اسناد مدعی شد که مشاور ارشد و دست‌یار وزیر مخابرات برای استخدام او در پستی که نامزد بود، پانزده‌هزار دالر امریکایی رشوه خواسته‌‌است. او ادعا می‌کند که پیامک وزیر را نیز باخود دارد که تقاضای ده‌هزار دالر را از او کرده‌است.