-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱, یکشنبه

خبر تازه: دیدار نماینده های آی، اس، آی با تیم «صلح و اعتدال»

یونس قانونی از طریق برادر زنش- نعمت الله جلیلی، محقق از طریق یاسا، برادر یک جنرال آی اس آی و استاد عطا مستقیم با اجندای جدید مرتبط ساخته شده اند. به حوالۀ مجموعه اطلاعات واصله به گزارشنامه افغانستان، در رابطه به تیم انتخاباتی محمد حنیف اتمر، جزئیات تازه ای به دست آمده است. درگزارش آمده است که تیم تحت رهبری آقای اتمر به شدت از حمایت انگلیس و سازمان استخبارات نظامی پاکستان ( آی، اس، آی) بهره منده است.
دیدارهای نوبتی بین شبکه آی اس ای- انگلیس با چهره های رده بالای تیم «صلح و اعتدال» درخارج از کشور به ویژه دوبی انجام گرفته است. نفر ارتباطی محمد یونس قانونی با شبکه آی، اس، آی، خسربره ( برادر زنش)- نعمت الله جلیلی است. قانونی در جریان گروه بندی های انتخاباتی، بعد از دریافت پیام خاص که به وسیله نعمت الله جلیلی به ایشان رسانیده شد؛ معاونت آقای اتمر را پذیرفت.
شخص ارتباطی حاجی محمد محقق، آقای یاسا ( باجه اش) است. برادر یاسا یکی از جنرالان ارشد آی اس آی است. محقق بعد از دریافت پیام از سوی یاسا به تیم صلح و اعتدال ملحق گردید. جنرال جرئت از گذشته با آی اس آی روابط بسیار حسنه دارد.
  درگزارش مزبور، درباره استاد عطا گفته شده است که ایشان درجریان سال گذشته که به شدت از سوی دولت مرکزی زیر تهدید و حتی ترور قرار گرفته بود، از روی مجبوری مصلحت دانست که رابطه اش را با سازمان آی اس آی قایم کند.  مشارالیه کاری به آی اس آی انجام نداده؛ اما نماینده گان شبکه آی اس آی در جریان یک ملاقات سری با وی در دوبی به عطا نور اظهار داشته بودند که « ما درسیاست های قبلی خود نسبت به افغانستان اشتباهات فاحشی را مرتکب شده ایم؛ خصوصاً سیاسیون و مردم شمال افغانستان را از نظر انداخته بودیم. اما در احوال کنونی تأمین رابطه با شمال، از اولویت مهم پاکستان است تا قدرت درخور برای جنبش شمال باید در حکومت آینده افغانستان تأمین باشد».
درخبر این نکته ضمیمه شده است که تیم صلح و اعتدال از طریق نماینده حبیب بانک درکابل تمویل می گردید که بعد از افشای قضیه، حبیب بانک به دستور دکترغنی در کابل تعطیل گردید.